Algemene voorwaarden & wedstrijdregels


Centraal bij de deelname aan de activiteiten tijdens de amsterdam waterweek staan beleving en plezier in de sporten. Deelname aan Clinics of wedstrijden geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie zal van haar kant er alles aan doen om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Deelnemers dienen voor alle onderdelen in of op het water in het bezit te zijn van minimaal twee zwemdiploma’s (A&B).  Voor de wedstrijden dienen de deelnemers een eigen risico formulier te ondertekenen.

Het belangrijkste is echter dat u als deelnemer verantwoordt uw sport bedrijft en oplettend blijft. Zorg voor uw eigen en andermans veiligheid boven alles.

  1. Definities

Deelnemer: De sporter die fysiek aan de wedstrijd deelneemt.

Startnummer: Dit nummer is persoonsgebonden en alleen bestemd voor deelnemers. Het nummer is niet overdraagbaar.

Sancties: Bij overtreding van het wedstrijdreglement gelden volgens de wedstrijdleiding gepaste sancties. Wanneer het wedstrijdreglement niet voorziet in een adequate sanctie is het recht aan de wedstrijdleiding om een passende sanctie te vinden. Een opgelegde sanctie zal zo spoedig mogelijk aan de deelnemer worden medegedeeld.

Melding van een overtreding: Iedere deelnemer heeft de mogelijkheid om een overtreding van een andere deelnemer te melden. Dit kan bij de wedstrijdleiding.

Organisatie: Alle personen die een functie hebben binnen de organisatie van het NK Efoil

Wedstrijdleiding: De personen binnen de organisatie die verantwoordelijk zijn voor het wedstrijdverloop en het toekennen van sancties.

Materiaal: Al het materiaal dat door de deelnemers gebruikt wordt tijdens de wedstrijd. Dit materiaal dient deugdelijk, veilig en in goede staat te verkeren.

  1. Algemeen

2.1. Wil een deelnemer zijn deelname annuleren dan kan dit tot 2 weken voor het evenement met volledige restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering minder dan twee weken voor het evenement is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk.

2.2 Het startbewijs mag voorafgaande aan het evenement overgedragen worden aan een ander. Dit dient wel schriftelijk gemeld wordt bij de organisatie, en zal pas geldig zijn als dit door de organisatie bevestigd is.

2.3 Bij annulering van het evenement, of een onderdeel van het evenement, door de organisatie bij overmacht zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden.

2.4. De wedstrijdleiding behoud het recht tijdbonussen of tijdstraffen toe te kennen aan deelnemers voor activiteiten die in strijd zijn met de race reglementen of activiteiten die in strijd zijn met karakter van het evenement. Beslissingen van de wedstrijdleiding zijn definitief.

2.5. Door deel te nemen aan een activiteit zijn deelnemers verantwoordelijk voor het naleven van het reglement van deze wedstrijd. Als er een gedeelte van het reglement niet duidelijk is het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om dit voortijdig aan te kondigen en officiële uitleg te ontvangen van de wedstrijdleiding voor de start van de wedstrijd.

2.6. De wedstrijden en clinincs zijn van 26 tot en met 29 mei op het Marineterrein in Amsterdam.